• Lato w mieście

    • Data

     Etap zapisów/czynności kandydata

     od

     do

     18 kwietnia
     godzina 12.00

     30 kwietnia
     godzina 12.00

     Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

     6 maja
     godzina 16.00

     Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
     i niezakwalifikowanych

     6 maja
     godzina 16.00

     16 maja
     godzina 10.00

     Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
     Dokonanie opłaty za żywienie

     7 maja
     godzina 8.00

     16 maja
     godzina 16.00

     Potwierdzanie woli udziału w Programie Lato w Mieście 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
     - karty kwalifikacyjnej
     - potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
     Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Programie

     20 maja
     godzina 14.00

     Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
     Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizatora wypoczynku

     20 maja
     godzina 16.00

     Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

      

      

     Rekrutacja uzupełniająca

     1. Zapisy w ramach rekrutacji uzupełniającej odbywają się:

     - tylko do wakacyjnych placówek edukacyjnych dysponujących wolnymi miejscami;

     - zgodnie z harmonogramem, według, którego poszczególne etapy trwają od 21 maja do 3 czerwca 2019 r..

     2. Zapisy prowadzone są w taki sam sposób jak poprzedzające je rekrutacja.

     3. Rodzice / Opiekunowie prawni, kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej logują się do elektronicznego systemu zgłoszeń, uzupełniają niezbędne dane osobowe
     i kontaktowe następnie wybierają wakacyjną placówkę edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.

     4. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, których dziecko brało udział we wcześniejszych zapisach, zostało przyjęte, ale rodzic/opiekun prawny chce ubiegać się
     o przyjęcie dziecka do innej wakacyjnej placówki edukacyjnej jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w wakacyjnej placówce edukacyjnej, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłaty. Następnie Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata logują się i wybierają wakacyjną placówkę edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.

     5. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty na jeden termin, a rodzic/opiekun prawny chce ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej na drugi termin to loguje się do systemu
     i wybiera WPE, która dysponuje wolnymi miejscami.

     6. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice / opiekunowie prawni kandydata nie potwierdził woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty /zaświadczenia o zwolnieniu z opłat w terminie określonym harmonogramem, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej logują się do elektronicznego systemu zgłoszeń, wybierają wakacyjną placówkę edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.

     7. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej
     w Programie „Lato w Mieście” 2019 podejmuje organizator wypoczynku.

      

      

     Rekrutacja uzupełniająca - harmonogram zapisów

     Data

     Etap zapisów/czynności kandydata

     od

     do

     21 maja
     godzina 8.00

     23 maja godzina 16.00

     Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

     24 maja
     godzina 16.00

     Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
     i niezakwalifikowanych

     24 maja
     godzina 16.00

     29 maja
     godzina 10.00

     Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
     Dokonanie opłaty za żywienie

     27 maja
     godzina 8.00

     29 maja
     godzina 16.00

     Potwierdzanie woli udziału w Programie Lato w Mieście 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
     - karty kwalifikacyjnej
     - potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
     Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Programie

     3 czerwca
     godzina 14.00

     Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
     Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku

     3 czerwca
     godzina 16.00

     Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II
   • sekretariat@sp2.warszawa.pl
   • 22 667 46 54
   • ul. Orłów Piastowskich 47 02-496 Warszawa
   • w ciągu roku szkolnego: pn-pt: 7:30-15:30
   • p. Magdalena Grabska
   • p. Krystyna Zych-Włodarczyk p. Magdalena Grześczyk
 • Galeria zdjęć

  • XIX Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie.
  • Dzień Papieski 16 października
  • Ślubowanie klas I
  • Wycieczka integracyjna klasy 6a do Puszczy Kampinoskiej.
  • Gratulacje dla naszej Uczennicy!
  • "Mimozami jesień się zaczyna…"
  • Festiwal Oświatowy
  • Zakończenie roku szkolnego 18/19
  • Koncert Absolwentów 2018/2019
  • Wycieczka klasy III c gimnazjum do Trójmiasta
  • Sukcesy polonistyczne
  • Dzielnicowa Olimpiada Historyczna