•  

     REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

     na

     WIANEK BOŻONARODZENIOWY

     Organizator konkursu:

     Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II

     w Warszawie

      

     Cele konkursu:

     • Popularyzacja działań artystycznych w szkole 
     • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów 
     • Wspieranie motywacji do pracy zespołowej

     Postanowienia ogólne: 

     1. Czas trwania konkursu od 29 listopada do 12 grudnia 2022 roku
     2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 - 8.
     3. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie wianka bożonarodzeniowego.
     4. Podstawa (wianek) do przygotowania stroika zostanie dostarczony przez organizatora. Pozostałe elementy do dekoracji uczniowie muszą przygotować we własnym zakresie.
     5. Stroiki mają być wykonane przez całe klasy. Jedna klasa = jedna praca.
     6. Wykonane prace zostaną przekazane na aukcję, która odbędzie się podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego.
     7. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową w składzie powołanym przez organizatora.
     8. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 0 - 3, 4 - 8. 
     9. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane dwie nagrody:
      1. nagroda RR – zostanie przyznana klasom, które przygotowała najładniejszy wianek, zgodnie z decyzją komisji konkursowej
      2. nagroda publiczności – zostanie przyznana klasom, których wianki osiągną najwyższą kwotę zakupu na aukcji.
     10. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
     11. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na Kiermaszu Bożonarodzeniowym.
     12. Cały dochód ze sprzedaży prac zasili fundusz socjalny RR.
     13. Wszystkie wykonane prace będą prezentowane podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego.

     Postanowienia końcowe:

     1. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
     2. Wykonane prace mogą być sfotografowane na potrzeby promocyjne Szkoły oraz RR.
     3. Nagrody w konkursie zapewnia organizator. 

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II
   • 22 667 46 54
   • ul. Orłów Piastowskich 47 02-496 Warszawa Poland
   • w ciągu roku szkolnego: pn-pt: 7:30-15:30
   • p. Kinga Frankiewicz
   • p. Krystyna Zych-Włodarczyk p. Magdalena Grześczyk p. Magdalena Sobolewska
 • Galeria zdjęć

   brak danych